En webbyrå med smartare lösningar

Smartare lösningar innebär ett helhetsgrepp kring din närvaro på nätet, vi sätter oss in i och analyserar dina behov och vi levererar en strategi och ett koncept innehållande de beståndsdelar som behövs för att du ska uppnå framgång på nätet.

Varför Mindbite?

Valet av din webbyrå är viktigt och står i direkt relation till din framgång på nätet. För att göra det enklare för dig har vi kortat ned våra kärnvärden i fem punkter.

 1. Förståelse för din verksamhet

  Vi har lång erfarenhet av både små och stora organisationer. Både privata och offentliga. Vi har allt ifrån mindre företag upp till exempelvis Rikspolisstyrelsen i vårt kundregister.

 2. Helheten

  Vi hjälper dig och din verksamhet från start till slut. Från idé, specifikation, prototyp, formgivning, implementering och lansering. Dessutom ingår alltid utbildning och fri support.

 3. Personliga i allt vi gör

  Hos oss får du alltid en egen kontaktperson som ansvarar för att ditt projekt uppfyller dina förväntningar (och förhoppningsvis lite till).

 4. Mjuk och hård redundans

  Våra kunders profiler och behov tillsammans med våra egna högt ställda krav gör att ingenting lämnas åt slumpen. När det gäller datasäkerheten har vi backup på backupen, som i sin tur har, just det, en backup.

  Vi har även mjuk redundans tack vare god dokumentation i varje projekt vi genomför.

 5. Tänker ett steg längre

  Precis som man ska och bör lyssnar vi givetvis alltid på våra kunder. Det som däremot skiljer oss en aning från våra kollegor i branschen är att vi alltid går ett eller två steg längre.

  Tack vare vår långa erfarenhet och goda insikter i olika verksamheter kan vi allt som oftast ge konkreta tips och idéer på hur webbplatsen kan bli ännu mer lönsam, nå målgruppen bättre och vara det optimerade hjälpmedel som du vill att den ska vara.

Mindbitemetoden

 1. Analys

  Tillsammans med dig som kund analyserar vi allt från din marknad och din kund till ditt behov och dina konkurrenter. Vår analys ligger till grund för en framgångsrik närvaro på webben.

 2. Koncept & strategi

  Vi arbetar tillsammans fram ett passande koncept och en strategi för hur du ska arbeta med webben som marknadsföringskanal och dessutom lyckas bra med det du gör!

 3. Lösningsförslag

  Efter noggrann analys och när koncept och strategi är framtaget presenterar vi en lösning, som naturligtvis är av det smartare slaget och helt anpassad efter dig och dina behov!

 4. Genomförande

  Effektiv utveckling, snabba beslutsvägar och frekvent kontakt mellan vår projektledare och dig som kund är vad som kännetecknar genomförandefasen.

 5. Uppföljning/Utvärdering

  I efterhand genomför vi alltid en uppföljning där vi tillsammans utvärderar projektet och dess beståndsdelar. Vi följer upp och reviderar mål samtidigt som vi blickar framåt för att se vad nästa gemensamma projekt skulle kunna vara. En webbplats är ett dynamiskt redskap som kräver ständig uppdatering!

Kontakta oss för mer information